Prisar og vilkår for sesongen 2020/2021


I ÅR MÅ HEISKORT KJØPAST ONLINE - DET ER PLASSBEGRENSING I ANLEGGET GRUNNA SMITTERVERNTILTAK! 

Kjøp heiskort her

Spørsmål om prisar/heiskort? Kontakt oss på e-post eller tlf: billett@strandafjellet.no / 922 26 255

Born 0–7 år: Gratis      Snøkvit: Gratis

Born 8–17 år
senior 65+
Vaksen 18 år+ Familie
1 dag 350 kr 450 kr 1400 kr *
1 dag student*** - kun midtveke 270 kr 
1 dag, Fursettrekket (mast 2) 130 kr 130 kr
2 dagers Strandafjellet 630 kr 805 kr
3 dagers Strandafjellet 935 kr 1175 kr
3 timer 290 kr 390 kr
Kveldskort 240 kr 270 kr
Enkeltur 60 kr 100 krSesongkort midtveke 2340 kr 3060 kr
Sesongkort Strandafjellet 3900 kr 5100 kr 12900 kr *
 
Prisar,  Gondolen
Gondolen tur/retur 100 kr** 250 kr** 600 kr 
Gondolen én vei 80 kr** 175 kr** 400 kr 

Key Card (obligatorisk) 75 kr 75 kr
 * Rabatt ved kjøp av familie, sjå vilkår. 
Prisar skiutleie og skiskule finn du her
Prisar på parkering finn du her
 

HALD DEG INFORMERT:

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på heimesida vår og i sosiale medier (evt. https://fnugg.no/stranda/ om du ikkje er på sosiale medier).

 

VÊR- OG FØREFORHOLD:

Vi gjer våre gjester merksam på at vêr- og føreforhold kan vere skiftande i fjellet her på Sunnmøre. Du som gjest er sjølv ansvarleg for å vurdere vêr og føreforhold ut i frå sine ski- og snowboardferdigheiter - FØR kjøp av dagskort. Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp som til dømes pga. dårlig vêr, straumbrot, maskinfeil eller liknande. 

REFUSJON:

Refusjon av førehandsbestilte heiskort: 

1. Førehandsbestilte heiskort som ikkje kan nyttast grunna sjukdom eller Covid-19 refunderast ved å skaffe dokumentasjon på sjukdom eller karantene inntil 1 DAG FØR ankomst. 

2. Førehandsbestilte heiskort som ikkje kan nyttast av andre grunnar enn sjukdom må avbestillast 10 DAGAR FØR ankomst.  

Refusjon av heiskort kjøpt samme dag: 

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårleg vêr, tåke, snøv, ising, teknisk feil eller liknande. Dersom du er usikker med tanke på vêr og føre, ta kontakt med billettkontoret FØR du kjøper heiskort. Ved skade eller sjukdom vil refusjon bli gitt ved framvising av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sjukdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er sjuk eller skada, og kun for dei dager heiskort ikkje har vore i bruk. Ved tidleg avreise grunna uforutsatte hendingar gis ingen refusjon på heiskort. 

STENGT GRUNNA COVID-19:

Om anlegget blir pålagd å stenge ned grunna Covid-19, vil ubrukte sesongkort som er kjøpt på førehand bli refundert. 

 

FAMILIEPAKKE DAGSKORT: 

FamilIepakken gjeld for to vaksne og to born under 17 år. Born/ungdom over 17 år blir rekna som ein vaksen, og blir dermed ikkje rekna med i ein familiepakke.

SESONGKORTPAKKE FAMILIE: 

Pakken kjøpast samla og gjeld heile familien (2 vaksne + born under 17 år). Kr 500,- pr. ekstra ungdom som er mellom 18-19 år. Dette kan berre kjøpast saman med sesongkortpakke for familie. Kjøp sesongkort her! 

Born 0 til 7 år går gratis i heisa. 

Godkjent legitimasjon blir kreve inn av alle familiemedlemmar. 

Heile betalinga skal skje kontant/VISA ved kjøp og utlevering. (Vi oppmodar til å betale med kort no under pandemien)

Kortet er personleg, også innanfor familien. Ved misbruk kan heile familien risikere å måtte levere inn sine kort.

ALPEPASS

Prisar på Alpepass finner du her.

SESONGKORT MIDTVEKE:

Kortet gjeld frå mandags morgon til fredags kveld (gjeld ikkje i påskeveka). Studentar får 30% avslag på dagskort laurdag og søndag ved framlegg av gyldig studentbevis og sesongkort midtveke.

STUDENTPRISAR:

Gjeld på alle dags- times- og kveldskort fra mandag til fredag.
(Gjeld ikkje laurdag og søndag, juleferie, vinterferie og påske.)

Gyldig studentbevis må kunne visast fram ved kontroll. Ved misbruk vil dagskortet bli inndratt. 

GRUPPERABATT:

Vi gir 10% rabatt på 1 dags- og timeskort på Strandafjellet ved min. kjøp av 15 stk (kjøpast samla).

Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 25.april 2021. Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta. Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen. Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. pga dårleg vér, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

NB! Det er ikkje mogleg å oppgradere eit lokalt sesongkort til sesongkort Alpepass.

OM KEYCARD:

KeyCard er obligatorisk på alle heiskort utanom enkel-turar.
KeyCard er eit gjenbrukskort og kan nyttast i flere skisenter i Noreg/utlandet. 

ALDERSGRENSE STOLHEISER: 

Det er 10 års aldersgrense for å reise åleine med stolheisene. Born under 10 år må reise saman med ein vaksen.

 

 

stranda.png

Sikkerheit

Ver varsam og vis hensyn i bakkane! Har du sjekka dei ti alpinvettreglane?

  1. Ein kvar skiløpar må forhalde seg slik at han/ho ikkje skadar seg sjølv eller andre.
  2. Alle må avpasse fart og køyremåte etter ferdigheit, terreng, føreforhald og trafikk i bakken.
  3. Det er forbudt å køyre rett utfor, unntatt under organisert trening.
  4. Den som kjem bakfrå, har ansvaret for å unngå kollisjon.
  5. Den som køyrer inn i eller krysser ein bakke, må påsjå at dette skjer utan fare. Det same gjeld etter stans.
  6. Stopp ikkje på tronge eller uoversiktelige stadar.
  7. Ein skiløper på veg oppover må berre benytte ytterkantane av bakken.
  8. Skistopparar/fangreimar er påbudt. Kontroller at bindingane er rett innstilt.
  9. Følg skilting, merking og anvisningar.
  10. Ved skadar har ein kvar plikt til å hjelpe. Vitner og medverkande pliktar å oppgje opplysningar om seg sjølv, slik som namn, kontaktinformasjon osv.

Vilkår:

Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Skjer dette vil kortet bli inndratt og du vil få eit gebyr på 1500,-.

Gjestar som er opptil 14 år skal vise legitimasjon for alder ved billettkjøp. Kan ein ikkje legitimere seg som born, løysast billett for vaksen. Gyldig legitimasjon er bankkort, miljøkort for buss eller kopi av passet.

Aldersgrense senior er 65 år. Honnør-/ seniorprisane gjeld kun på Strandafjellet, ikkje alpepass. Honnørkort/legitimasjon må framvisast.

Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 26.april.2020.

Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta.

Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen.

Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. p.g.a. dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Skisenteret kan ikke holdes ansvarlig for uforutsette forhold som reduserer tilbudet til kunde når forholdet ligger utenfor skisenteret og som skisenteret ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Våre samarbeidspartnere