Prisar for sesongen 2019/2020


Strandafjellet heiskort - Kjøp heiskort her
Born 0–7 år: Gratis           4. Klassingar: Gratis           Snøkvit: Gratis

Born 8–14 år
senior 65+
Vaksen 15 år+ Familie
1 dag 330 kr 420 kr 1300 kr *
1 dag student*** - kun midtveke 250 kr 
1 dag, Fursettrekket (mast 2) 110 kr 110 kr
2 dagers Strandafjellet 610 kr 780 kr
3 dagers Strandafjellet 890 kr 1110 kr
3 timer 280 kr 380 kr
Kveldskort 210 kr 250 kr
Enkeltur 60 kr 100 kr
Klippekort, 10 klipp 490 kr 840 kr
Sesongkort midtveke 2250 kr 2950 kr
Sesongkort Strandafjellet 3700 kr 4900 kr 12400 kr *
 
Priser,  Gondolen
Gondolen tur/retur 100 kr** 250 kr** 600 kr 
Gondolen en vei 80 kr** 175 kr** 400 kr 
**  ved bruk av klippekort 2 klipp
Key Card (obligatorisk) 75 kr 75 kr

 * Familiekort 

Familiepakke dagskort: 

Familepakken gjeld for to vaksne og born under 15 år. Born over 15 år blir rekna som ein vaksen, og blir dermed ikkje rekna med i ein familiepakke.

Sesongkortpakke familie: 

Pakken kjøpast samla og gjeld heile familien (2 vaksne + born under 15 år). For born f.o.m 15 år t.o.m 18 år, betalast det kr 500,- per born i tillegg. 
Born under 8 år går gratis i heisa. 
Godkjent legitimasjon krevst av alle familiemedlemar. 
Heile betalinga skal skje kontant/visa ved kjøp og utlevering. 
Kortet er personleg, også innanfor familien. Ved misbruk kan heile familien risikere å måtte levere inn sine kort.

Gratis sesongkort til alle 4. klassingar:   

Vi tilbyr gratis sesongkort for vintersesongen til alle 4. klassingar. Du kan hente sesongkortet på Strandafjellet skisenter. Hugs gyldig legitimasjon, for eksempel pass eller fødselsattest. 

Alpepass

Priser på Alpepass finner du her.

Sesongkort midtveke:

Kortet gjeld frå mandags morgon til fredags kveld. (Gjelder ikkje i påskeveka) Studentar får 30% avslag på dagskort laurdag og søndag ved framlegg av gyldig studentbevis og sesongkort midtveke.

Studentprisar:

Gjeld på alle dags- times- og kveldskort fra mandag til fredag.
(Gjelder ikkje laurdag og søndag, vinterferie og påske.)

Grupperabatt:

Vi gir 10% rabatt på 1 dags- og timeskort Strandafjellet ved min. 15 stk. Kjøpast samla.
Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 26.april.2020. Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta. Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen. Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. p.g.a. dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.
NB! Det er ikkje mogleg å oppgradere eit lokalt sesongkort til sesongkort Alpepass.

Om KeyCard:

KeyCard er obligatorisk på alle heiskort unntatt enkelturar.
KeyCard er eit gjenbrukskort og kan nyttast i flere skisenter i Noreg/utlandet. 

Aldersgrense stolheiser:

Det er 10 års aldersgrense for å reise åleine med stolheisene. Born under 10 år må reise saman med ein vaksen.

Priser skiutleie og skiskule finner du her

Priser på parkering finner du her

Sikkerheit

Ver varsam og vis hensyn i bakkane! Har du sjekka dei ti alpinvettreglane?

  1. Ein kvar skiløpar må forhalde seg slik at han/ho ikkje skadar seg sjølv eller andre.
  2. Alle må avpasse fart og køyremåte etter ferdigheit, terreng, føreforhald og trafikk i bakken.
  3. Det er forbudt å køyre rett utfor, unntatt under organisert trening.
  4. Den som kjem bakfrå, har ansvaret for å unngå kollisjon.
  5. Den som køyrer inn i eller krysser ein bakke, må påsjå at dette skjer utan fare. Det same gjeld etter stans.
  6. Stopp ikkje på tronge eller uoversiktelige stadar.
  7. Ein skiløper på veg oppover må berre benytte ytterkantane av bakken.
  8. Skistopparar/fangreimar er påbudt. Kontroller at bindingane er rett innstilt.
  9. Følg skilting, merking og anvisningar.
  10. Ved skadar har ein kvar plikt til å hjelpe. Vitner og medverkande pliktar å oppgje opplysningar om seg sjølv, slik som namn, kontaktinformasjon osv.

Vilkår:

Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Skjer dette vil kortet bli inndratt og du vil få eit gebyr på 1500,-.

Gjestar som er opptil 14 år skal vise legitimasjon for alder ved billettkjøp. Kan ein ikkje legitimere seg som born, løysast billett for vaksen. Gyldig legitimasjon er bankkort, miljøkort for buss eller kopi av passet.

Aldersgrense senior er 65 år. Honnør-/ seniorprisane gjeld kun på Strandafjellet, ikkje alpepass. Honnørkort/legitimasjon må framvisast.

Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 26.april.2020.

Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta.

Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen.

Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. p.g.a. dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Skisenteret kan ikke holdes ansvarlig for uforutsette forhold som reduserer tilbudet til kunde når forholdet ligger utenfor skisenteret og som skisenteret ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

Våre samarbeidspartnere