Vi oppgraderer vår hjemmeside og gleder oss til å ønske velkommen til nye sider i løpet av juni :)

Bestilling kan gjøres ved å sende epost til frontdesk@strandahotel.no eller ring oss på telefon 70 26 90 00