Prisar for sesongen 2016/2017


Strandafjellet heiskort - Kjøp heiskort her

Born 0–7 år: Gratis, Snøkvit - Gratis

Born 8–14 år + senior 65 Vaksen 15 år+ Familie
1 dag 310,– 395,– 1050,–
1 dag, Student
237,–
1 dag, Fursettrekket (mast 2) 95,– 95,–
3 timer 265,– 355,–
Kveldskort 190,– 230,–
Enkeltur 55,– 95,–
Klippekort, 10 klipp 460,– 685,–
Sesongkort midtveke 2050,– 2730,–
Sesongkort Strandafjellet 3450,– 4650,– 11400,–
Key Card (obligatorisk) 75,– 75,–Ski og utstyrsleie1 2 3 4 5 6-8 dagar
Alpinski Barn (4-12 år) pakke (80-120) 100,- 180,- 260,- 310,- 355,- 395,-
Alpin Ski og stavar (80-120) 100,- 180,- 260,- 310,- 355,- 395,-
Alpinsko 50,- 70,- 90,- 110,- 130,- 170,-
Carving/Telemark pakke 365,- 570,- 675,- 780,- 880,- 1045,-
Carving/Telmark ski og stavar 315,- 415,- 520,- 625,- 725,- 830,-
Alpin/Telemark sko 160,- 235,- 285,- 325,- 365,- 450,-
Avansert - Alpin/Telemark pakke 470,- 675,- 830,- 930,- 1040,- 1200,-
Avansert - Ski og stavar 365,- 520,- 625,- 725,- 835,- 995,-
Pudderski 395,- 560,- 675,- 780,- 885,- 1040,-
Snowboard pakke 365,- 575,- 675 780,- 880,- 995,-


Skiskule - Bestill her

Privat undervisning 1 person Ekstra pr. person
1 time (50 min) 675,– 330,–
2 timer (100 min) 1090,– 360,–
3 timer (180 min) 1255,– 420,–

Gruppeundervisning (min. 4 pers.) Pr. person Tidspunkt
2 dagar (200 min) 730,– 10:00
3 dagar (300 min) 930,– 10:00
4 dagar (400 min) 1090,– 10:00


Alpepass


Born 8–14 år Vaksen 15 år+ Student/honnør
2 valfrie dagar 590,– 745,– 670,–
Weekend, 2 dagar + 1 kveld 675,– 850,– 765,–
3 valfrie dagar 860,– 1085,– 975,–
4 valfrie dagar 1095,– 1385,– 1240,–
5 valfrie dagar 1345,– 1705,– 1525,–
6 valfrie dagar 1570,– 2015,– 1795,–
7 valfrie dagar 1800,– 2305,– 2055,–
8 valfrie dagar 2055,– 2635,– 2345,–
9 valfrie dagar 2265,– 2905,– 2585,–
10 valfrie dagar 2445,– 3165,– 2805,–
Sesongkort 3845,– 5110,– 4480,–
Familiekort 12745,–

Eit kort, fleire moglegheiter.

Stranda Skisenter ein ein del av Alpepassamarbeidet. Alpepass er eit felles heiskort for 8 utvalde destinasjonar på Vestlandet.

Snøentusiastar i alle aldrar får dermed tilgang til blandt anna:
32 heiser, over 60 nedfarter, 800 meters fallhøgde, terrengparkar, frikøyring, mykje snø og moro.

Alpepass får du kjøpt som sesongkort som gjeld på alle desse skisentra. Du kan også kjøpe kort frå 2 til 10 valfrie dagar. Valfri dag betyr at du ikkje treng å bruke kortet påfølgande dag, men når du sjølv ynskjer det. Det betyr at ein for eksempel kan kjøpe 3 dagars Alpepass, bruke dette ein dag på Strandafjellet, kansje vente nokre dagar eller veker og bruke dei siste dagane på eit av dei 7 andre anlegga. På denne måten står du heilt fritt til å velje sjølv. Du kan lese meir om Alpepass på denne sida www.alpepass.no

Desse anlegga er med i Alpepass samarbeidet:

www.orstaskisenter.no

www.strandafjellet.no

www.sunnmorsalpane.no

www.harpefossen.no

www.hornindalski.no

www.stordalalpinsenter.no

www.orskogfjellet.no

www.strynvinterski.no

www.voldaskisenter.no


Sesongkort midtveke:

Kortet gjeld frå mandags morgon til fredags kveld. (Gjelder ikkje i påskeveka) Studentar får 30% avslag på dagskort laurdag og søndag ved framlegg av gyldig studentbevis.


Studentrabatt: 40%

Gjeld på alle dags- times- og kveldskort fra mandag til fredag.
(Gjelder ikkje laurdag og søndag, vinerferie og påske.)


Sesongkortpakke Familie:

Pakken kjøpast samla og gjeld heile familien (2 vaksne + born under 15 år). For born f.o.m 15 år t.o.m 18 år, betalast det kr 500,- per born i tillegg. Born under 8 år går gratis i heisa.

 • Godkjent legitimasjon krevst av alle familiemedlemar.
 • Heile betalinga skal skje kontant/visa ved kjøp og utlevering.
 • Kortet er personleg, også innanfor familien.
 • Ved misbruk kan heile familien risikere å måtte levere inn sine kort.


Familiepakke dagskort:

Familepakken gjeld for to vaksne og born under 15 år. Born over 15 år blir rekna som ein vaksen, og blir dermed ikkje rekna med i ein familiepakke.


Grupperabatt:

Vi gir 10% rabatt på 1 dags- og timeskort Strandafjellet ved min. 15 stk. Kjøpast samla.

Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 23.april.2016. Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta. Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen. Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. p.g.a. dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Det er ikkje mogleg å oppgradere eit lokalt sesongkort til sesongkort Alpepass.


Om KeyCard:

KeyCard er obligatorisk på alle heiskort unntatt enkelturar.
KeyCard er eit gjenbrukskort og kan nyttast i flere skisenter i Noreg/utlandet.


Aldersgrense stolheiser:

Det er 10 års aldersgrense for å reise åleine med stolheisene. Born under 10 år må reise saman med ein vaksen.


Sikkerheit

Ver varsam og vis hensyn i bakkane! Har du sjekka dei ti alpinvettreglane?

 1. Ein kvar skiløpar må forhalde seg slik at han/ho ikkje skadar seg sjølv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og køyremåte etter ferdigheit, terreng, føreforhald og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å køyre rett utfor, unntatt under organisert trening.
 4. Den som kjem bakfrå, har ansvaret for å unngå kollisjon.
 5. Den som køyrer inn i eller krysser ein bakke, må påsjå at dette skjer utan fare. Det same gjeld etter stans.
 6. Stopp ikkje på tronge eller uoversiktelige stadar.
 7. Ein skiløper på veg oppover må berre benytte ytterkantane av bakken.
 8. Skistopparar/fangreimar er påbudt. Kontroller at bindingane er rett innstilt.
 9. Følg skilting, merking og anvisningar.
 10. Ved skadar har ein kvar plikt til å hjelpe. Vitner og medverkande pliktar å oppgje opplysningar om seg sjølv, slik som namn, kontaktinformasjon osv.

Vilkår:

Heiskortet er personleg og må ikkje overdragast. Skjer dette vil kortet bli inndratt og du vil få eit gebyr på 1500,-.

Gjestar som er opptil 14 år skal vise legitimasjon for alder ved billettkjøp. Kan ein ikkje legitimere seg som born, løysast billett for vaksen. Gyldig legitimasjon er bankkort, miljøkort for buss eller kopi av passet.

Aldersgrense senior er 65 år. Honnør-/ seniorprisane gjeld kun på Strandafjellet, ikkje alpepass. Honnørkort/legitimasjon må framvisast.

Alle heiskort gjeld kun inneverande sesong. Siste dag denne sesongen er 23.april.2016.

Det blir ikkje gitt refusjon på heiskort som ikkje er nytta.

Mista kort blir ikkje erstatta. Ingen returrett. Ved misbruk eller brot på dei alpine bakkereglane, kan kortet dragast inn for heile sesongen.

Det blir ikkje gitt erstatning ved driftstopp f.eks. p.g.a. dårleg ver, straumbrot, maskinfeil eller liknande.

Våre samarbeidspartnere